Naam 1. Start applicatie
Samenvatting De speler maakt de keuze om de RISK applicatie te starten
Actoren Speler
Pre conditie Geen
Normale flow
 1. Deelnemer start het RISK spel.
 2. De speler krijgt nu het inlogscherm te zien.
Post conditie Het loginscherm wordt getoond.
Alternatieve flows Geen
Naam 2. Inloggen
Samenvatting De speler wil inloggen op de inlogserver.
Actoren Speler
Pre conditie De speler moet beschikken over logingegevens.
Normale flow
 1. De speler vult bij inlognaam zijn spelernaam of emailadres in.
 2. De speler vult bij wachtwoord het wachtwoord in.
 3. De speler drukt op de knop "aanmelden".
 4. De gegevens worden gecontroleerd.
 5. De lijst met beschikbare spellen wordt getoond.
Post conditie De lijst met beschikbare spellen wordt getoond.
Alternatieve flows

2a. Wanneer de speler op annuleren drukt gaat de speler terug naar het loginscherm.
2b. De gegevens zijn incorrect en de speler zal de gegevens opnieuw in moeten vullen.

Naam 3. Account aanmaken
Samenvatting De speler wil een account aanmaken.
Actoren Speler
Pre conditie De speler heeft nog geen account.
Normale flow
 1. De speler drukt op de knop "account aanmaken".
 2. Er wordt een formulier getoond waar de speler de volgende gegevens kan invullen:
  • spelersnaam
  • emailadres
  • wachtwoord
  • leeftijd
 3. De speler bevestigt de gegevens door op de knop OK te drukken.
 4. De gegevens worden opgeslagen.
 5. De speler keert terug naar het loginscherm.
Post conditie De speler keert terug naar het loginscherm.
Alternatieve flows 3a. De spelernaam is niet uniek. De speler zal de naam moeten wijzigen.
3b. Wanneer de speler op annuleren drukt wordt de applicatie afgesloten.
Naam ?. Verplaats eenheden –> wordt aanvallen & andere wordt legers neerzetten?
Samenvatting De speler verplaatst zijn legers naar een aangrenzend gebied.
Actoren Speler
Pre conditie De speler is aan de beurt en dit is de laatste fase in zijn beurt.
Normale flow
 1. De speler is kiest een eigen stuk land.
 2. De speler kiest een stuk land van een tegenstander.
 3. De speler kiest met welke legers hij gaat aanvallen.
 4. De speler gaat dobbelen.
 5. De speler krijgt zijn stuk land.
 6. De speler krijgt het land dat hij heeft aangevallen.
Post conditie De het land ingenomen en de spelers.
Alternatieve flows ?a. De speler heeft 2 landen gekozen dat dat van hem zijn.
?b. De speler heeft 2 landen gekozen dat van een tegenstander zijn.
?c. De speler heeft te weinig legers om te kunnen aanvallen.
?d. De speler heeft te veel legers gekozen om mee aan te vallen.
?e. De speler heeft geen legers gekozen om mee aan te vallen.
?f. Het stuk land grenst niet aan zijn eigen geselecteerde land.
Naam 4. Gamelijst opvragen
Samenvatting De speler vraagt een lijst op van alle opgestarte spellen.
Actoren Speler
Pre conditie De speler moet ingelogd zijn.
Normale flow
 1. De speler selecteert een spel uit de lijst.
 2. De speler drukt op start.
Post conditie De het land ingenomen en de spelers.
Alternatieve flows 4a. Er zijn geen spellen beschikbaar.
4b. Er kan geen verbinding met de gameserver worden gemaakt.
4c. Het door de speler geselecteerde spel zit al vol.
4d. De speler heeft geen spel geselecteerd.
Naam 5. Spel starten
Samenvatting De speler kan wil een spel starten.
Actoren Speler
Pre conditie De speler moet een spel gekozen hebben.
Normale flow
 1. De speler geeft aan dat hij wil starten.
 2. Het spel wordt gestart. 
Post conditie Het spel wordt gestart.
Alternatieve flows

5a. Niet alle spelers hebben aangegeven dat ze willen starten.
5b. Het aantal spelers is nog niet bereikt.

Naam 6. Spel beeindigen
Samenvatting Een speler is verslagen en zijn spel wordt beëindigd.
Actoren Spellogica (gameserver)
Pre conditie Er moeten spelers deelnemen aan het spel en het spel moet gestart zijn.
Normale flow
 1. Een speler is verslagen.
 2. De speler gaat naar het scorebord. 
 3. Het spel wordt beëindigd.
 4. De gameserver wordt in de spellijst getoond.
Post conditie De gameserver wordt in de spellijst getoond.
Alternatieve flows

6a. Er zijn nog spelers bezig; het spel blijft actief.

Naam ?. Beurt geven <—Hier moet iets staan over de knop/actie “beurt beëindigen”
Samenvatting De speler is verslagen en zijn spel wordt beëindigd.
Actoren Spellogica (gameserver)
Pre conditie Het spel moet gestart zijn.
Normale flow
 1. De speler gaat aanvallen.
 2. De speler gaat naar het scorebord. 
 3. Het spel wordt beëindigd.
 4. De gameserver wordt weer in de spellijst getoond.
Post conditie De speler krijgt het scorebord te zien.
Alternatieve flows

?a. De speler wil nog een keer aanvallen.
?b. De speler wil legers verplaatsen.
?c. De speler geeft geen leger om mee aan te aanvallen.

Last edited Oct 3, 2010 at 8:50 PM by 86hugo, version 4

Comments

No comments yet.